SLUŽBY

dolů

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva. Zvláště se zaměřuje na právo soukromé, a to především v následujících oblastech:

Obchodní právo 

PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ

Zakázkové právo 

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

Insolvenční právo 

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Pracovní právo 

PRACOVNÍ PRÁVO

Státní zakázky 

PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Nemovitosti právo 

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Zdravotní právo

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO


Významnou specializací je především poskytování právních služeb podnikatelům, a to v rozličných situacích, které souvisejí s jejich podnikatelskou činností (od prvních kroků vedoucích k získání podnikatelského oprávnění či založení a vzniku obchodních společností, přes přípravu různorodé smluvní dokumentace až po případné řešení následků porušení povinností plynoucích ze smlouvy). Cílem, který si advokátní kancelář klade při poskytování právních služeb, je zajistit klientům komplexní právní službu, která je odpovědí na individuální potřeby a požadavky každého klienta. Významným hlediskem při poskytování právních služeb je také zvážení jednotlivých variant řešení v dlouhodobém časovém horizontu. Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby též v anglickém či německém jazyce.